Dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych
w USA na lata 2022-2023″

Kwota dotacji:
2022: 46,890 PLN
2023: 46,890 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 1 051 336, 20 PLN
Zadanie publiczne „Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w USA na
lata 2022-2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów
wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów
funkcjonowania.