Religijny Program Edukacyjny

PROGRAM NAUCZANIA RELIGIJNEGO W JĘZYKU POLSKIM

Parafia Świętej Konstancji oferuje lekcje religii w języku polskim.

Religia w języku polskim:

Zajęcia z religii w języku polskim odbywają się:

w piątki od godz. 5:00-6:00pm (klasy od 1-8)

oraz

w soboty od godz. 9:00-10:15am (klasy od 0-8).

Opłata za naukę religii wynosi:

ZAREJESTROWANI PARAFIANIE*:             NIEZAREJESTROWANI PARAFIANIE

1 dziecko                       $ 160.00                       1 dziecko                       $ 200.00

2 dzieci                          $ 260.00                        2 dzieci                          $ 300.00

3 i więcej dzieci           $ 360.00                        3 i więcej dzieci             $ 400.00

*Za parafian uważa się rodziny które są zarejestrowane do parafii przynajmniej przez ostatnie pół roku i wspierają kościół poprzez regularne ofiary.

 

Zapraszamy nowe rodziny do zarejestrowania swojego dziecka na religię w języku polskim.

Po więcej informacji proszę kontaktować się z Biurem R.E.P. :

Telefon: (773) 545-8581

Koordynator Programu Katechetycznego – Siostra Kinga Hoffmann MChR – wew. 40