Zajęcia Pozalekcyjne

W szkole działa zespół taneczny “ Vera”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach wszystkich chętnych uczniów z naszej szkoły.

Spotykamy się w każdy piątek od godz. 6:00 po poludniu do 7:30 wieczorem w sali Borowczyka. 

Taniec

 

Dzieci poznają piosenki, które śpiewali ich rodzice i dziadkowie, a także gry i zabawy taneczne,popularne w ich ojczyźnie. Biorąc udział w występach młodzi tancerze mają okazję zaprezentować szkolnej i pozaszkolnej publiczności efekty swojej pracy. Jest to jeden z najwazniejszych czynników inspirujących ich do jeszcze lepszej pracy i  zachęcających do podejmowania nowych wyzwań.