Pasowanie na ucznia I klas licealnych
W imieniu uczniów klas I liceum akt odnowienia ślubowania na ucznia odczytał Jakub Klepacki.W pierwszych klasach licealnych jest 28 uczniów, których wychowawcami są pani Ewa Skrzyniarz i pan Paweł skrzyniarz.