Pytania

1. Gdzie mieści się szkoła?

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w budynku szkolnym przy parafii Św. Konstancji (St. Constance Parish) w Chicago pod adresem:
5841 W. Strong St. Chicago, IL 60630
powrót do pytań

2. Jaki jest numer telefonu do szkoły?

Telefon do szkoły: 773.283.3618
Szkoła nie posiada stałego numeru FAX. W razie konieczności prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem ustalenia możliwości przesłania informacji przez FAX.
powrót do pytań

3. W jakich godzinach otwarty jest sekretariat szkoły?

Godziny otwarcia sekretariatu szkoly:
w piatki od 5:30 p.m do 8:30 p.m
w soboty od 9:30 a.m do 12:30 p.m
W pozostałych dniach tygodnia można pozostawić wiadomość na taśmie, która będzie odebrana podczas najbliższych zajęć szkolnych.
powrót do pytań

4. W jakich godzinach odbywają się zajęcia lekcyjne?

Zajęcia odbywają się:
Piątek :  Klasy I – VIII od godz. 6:00 p.m – 8:30 p.m
Klasy Licealne  od godz 5:00 p.m – 8:30 p.m

Sobota:  Zmiana I  Klasy 0 – VIII od godz. 10:00 a.m – 12:30 p.m
Liceum – 9:00 a.m – 12:30 p.m

powrót do pytań

5. Jaka jest opłata za szkołę?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Zapisy do szkoły
powrót do pytań

6. Kiedy odbywają się zapisy do szkoły?

Szczegolowe informacje znajduja sie na stronie: Zapisy do szkoly
powrót do pytań

7. Gdzie można nabyć książki do szkoły?

Wszystkie podręczniki można zakupić podczas wyznaczonego na sprzedaż książek dnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szczegółowe informacje będą podane na stronie: “Wydarzenia i Komunikaty” pod koniec wakacji. Podczas trwania roku szkolnego, podręczniki można zakupić w sekretariacie szkoły.
powrót do pytań

8. Czy w szkole jest Religia?

Religia nie jest włączona w regularne godziny zajęć szkolnych. Uczniowie uczący się w naszej szkole mogą uczęszczać na zajęcia Religii w języku polskim w soboty rano, przed rozpoczęciem lekcji w polskiej szkole. Szczegółowe informacje na ten temat można znależć na stronie: Program Nauczania – Religia lub u Siostry Anny Strycharz 773.545.8581 Ext.40 www.stconstance.org
powrót do pytań

9. Czy istnieje możliwość zapisania dziecka do szkoły bez zapisania go na religię?

Tak istnieje taka możliwość.
powrót do pytań

10. Czy szkoła oferuje uczniom inne zajęcia oprócz regularnego programu nauczania?

Podczas roku szkolnego uczniowie naszej szkoły, biorąc udział w wielu uroczystościach, mają możliwość poznania tradycji, kultury i obyczajów polskich.

Ponadto, organizowane są dla nich konkursy literackie i plastyczne zarówno w naszej szkole jak i poza nią w innych szkołach polonijnych, Konsulacie RP, Polskim Muzeum itp. gdzie mają możliwość wykazać się swoimi talentami. Doceniając wkład i zaangażowanie w szkolne życie zarówno rodziców jak i uczniów, organizujemy w listopadzie dla doroslych Zabawę Andrzejkową , a dla dziatwy szkolnej w styczniu Zabawę Karnawałową. Chętnie także zabieramy naszych uczniów do teatru na polskie sztuki i koncerty.

Ogromnym wydarzeniem dla wszystkich jest udział naszej szkoły w Paradzie 3- majowej, dla pierwszaków Dzien Pasowania na Ucznia, a dla licealistów klasy III wyjazd do Polski, Bal Studniówkowy i Matura. Poza godzinami zajęć lekcyjnych, oferujemy naszym uczniom zajęcia dodatkowe, które dają im także możliwość rozwijania swoich zaintresowań oraz wspólnie spędzonego czasu w gronie kolegów z polskiej szkoły. Prosimy o odwiedzenie naszej Galerii Zdjęć oraz Zajęć pozalekcyjnych aby dowiedzieć się ile wiedzy i radości przynosi nam pobyt w naszej szkole.
powrót do pytań