Agnieszka Wojtach

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego wydziału Pedagogiki Opiekuńczo -wychowawczej.

Ukończyłam także kurs katechetyczny, który daje mi uprawnienie do przekazywania wiedzy w zakresie katechizacji.

Pracę w polskiej szkole im.M.M.Kolbe rozpoczęłam w 2011 roku jako nauczyciel pierwszej klasy podstawowej .Uczestniczę w wielu szkoleniach z zakresu języka polskiego , historii, geografii i religii. Uczniowie potrzebują nowych metod i aktywnego sposobu przekazywania wiedzy .Czas nauki lubię łączyć z ciekawymi grami i zabawami dydaktycznymi oraz aktywnym udziałem ucznia w lekcji .

Celem mojej pracy jest przekazanie wiedzy uczniom na temat kultury i tradycji polskiej jak również w zakresie czytania , pisania ,zrozumienia tekstu oraz słuchania. Ogromne znaczenie ma dla mnie budowanie dobrych relacji w grupie, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i zaufaniu.W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem ucznia. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju.Staram się dostrzec jego indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz wspierać harmonijny rozwój .Proces edukacyjny chcę opierać na takich metodach i formach pracy, które są dla uczniów ciekawe i interesujące .W swojej pracy pragnę być dla uczniów nie tylko pedagogiem, ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z otaczającym światem, cieszy się z każdego sukcesu i osiągnięcia, choćby najmniejszego celu.

Praca nauczyciela z młodzieżą polonijną sprawia mi wielką przyjemność  i daje ogromną satysfakcję . Zadowolenie i zainteresowanie ucznia jest najlepsza nagroda jaką można otrzymać .