Alicja Nawara

Nauczyciel emerytowany

Napisz Wiadomość

Z wykształcenia jestem nauczycielką geografii. Dyplom magistra uzyskałam na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 1992 roku związana z Polską Szkołą im. św. M. M. Kolbego, przez wiele lat działałam również w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago. Jestem współautorką podręczników do nauki geografii Polski w szkołach polonijnych. Interesuję się historią Polski, szczególnie okresem II wojny światowej. Dlatego właśnie moi uczniowie wiedzą np. że gen. W. Anders to bardzo ważna postać historyczna, a najpiękniejsze miasto w Polsce to Kraków!