Ewa Skrzyniarz

W szkolnictwie polonijnym pracuję już od 1994 roku. Kocham dzieci
i młodzież, lubię swój zawód, który przynosi mi wiele satysfakcji. Jestem szczęśliwa,
że mogę przekazywać uczniom wiedzę z zakresu polskiej literatury, historii i geografii, a równocześnie uczyć najmłodsze pokolenia miłości do Ojczyzny.