Program Ogólny

Program nauczania obejmuje  przedszkole, zerówkę, szkołę podstawową  klasy I-VIII oraz trzyletnie liceum.

Zajęcia odbywają się:

Piątek :

KLASY

GODZINY

0 – VIII

5:00 popołudniu do 8:30 wieczorem

I – III LICEUM

5:00 popołudniu do 8:30 wieczorem

Sobota

KLASY

GODZINY

0 – VIII

9:00 rano do 12:30 popołudniu

I – III LICEUM

9:00 rano do 12:30 popołudniu

Nauczyciele prowadzą zajęcia według programów i podręczników opracowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Szkoła posiada akredytację stanu Illinois, tzn. absolwenci amerykańskiej szkoły średniej mogą uzyskać kredyty za język obcy. Kredyty te są honorowane przez niektóre wyższe szkoły stanowe.

Przedszkole

Czterolatki wraz z nauczycielem i rówieśnikami uczą się wierszy i piosenek w języku polskim, oraz biorą udział w tradycyjnych polskich uroczystościach.

Zerówka 0

Dzieci od pięciu lat zaczynają uczyć się polskiego alfabetu, poznają polskie litery, ich poprawną wymowę oraz przygotowują się do nauki czytania. Dzieci poznają polskie tradycje.

Szkoła Podstawowa klasy I-VIII

Klasy I – IV

Przez pierwsze cztery lata uczniowie uczą się poprawnego pisania i czytania w języku polskim, poznając przy tym polskie tradycje. Zadania domowe obejmują pracę ustną, pisemną i naukę czytania.

Klasy V – VIII

Przez kolejne lata do lekcji języka polskiego dochodzą lekcje historii i geografii Polski.

Liceum

W trzyletnim  programie uczniowie uczą się historii, literatury polskiej.
Program obejmuje naukę o okresach literackich od czasów Starożytnych do Współczesności. Nauka liceum  kończy się egzaminem maturalnym z języka polskiego, historii i geografii.